fbpx
Zarządzanie zespołem
w oparciu o mocne strony
#StrengthsBasedLeadership

Dla managerów i liderów, (którzy chcą oprzeć swoje zarządzanie na podejściu Gallupa i budować swoje zespoły w oparciu o mocne strony).

Uświadamia indywidualny styl liderski i jak go skutecznie wykorzystywać w zarządzaniu ludźmi.

Uczy maksymalizować potencjał zespołu poprzez świadomie zarządzanie talentami pracowników.

Inspiruje praktycznymi przykładami z innych firm.

My jako liderzy

ZROZUMIEĆ I DOCENIĆ SWOJE MOCNE STRONY ​

 • Filozofia pracy na mocnych stronach, historia i metodologia badania, co ono mierzy i jak to się może przydać ​
 • w biznesie, dane ze świata–interaktywna prezentacja z „łamigłówkami” dla uczestników​
 • Poznanie nawzajem swoich talentów –rozmowy w trójkach o wynikach testu wg struktury pytań Gallupa.
 • Z którego talentu chciałbym być znany jako menadżer i dlaczego.​

 

GRA SZKOLENIOWA -Talenty w działaniu, ​

 • Poznanie czterech sił w zespole: „działanie”, „myślenie”, „wywieranie wpływu”, „budowanie relacji”. ​
 • Ćwiczenie feedbacku doceniającego​

 

JA W ROLI MENADŻERA​

 • Czy istnieje idealna konfiguracja talentów menadżerskich –wyniki badań Gallupa, interaktywna prezentacja​
 • Talenty jako filtry menadżerskie: Ciemne strony talentów, czyli o niebezpieczeństwach nieproduktywnego wykorzystania dominujących u siebie cech w zarządzaniu ludźmi. Jak rozwijać talent w mocną stronę, jak zarządzić słabościami -dynamiczne ćwiczenie „bingo talentów”​

 

Mój indywidualny ​ACTION PLAN,

 • Analiza wskazówek do rozwoju talentu. Jakiego talentu użyję i w jaki sposób ​
 • w moim najbliższym wyzwaniu menadżerskim​

Zrozumieć zespół - my jako zespół liderów

Z czego chcemy być znani w organizacji jako zespół managerski?
 • GRA SZKOLENIOWA: Talenty w działaniu
 • MAPA TALENTÓW I MISJA NASZEGO ZESPOŁU: MARTYCA ZESPOŁU I THE BEST OF US
 • jak w praktyce układają się talenty w naszym zespole i co to oznacza dla naszej współpracy w zespole zarządzającym; wypracowanie wspólnej misji i strategii działania zespołu. / CZEGO POTRZEBUJE ITP..
 • Jaki jest nasz SLOGAN – hasło przewodnie jako zespołu menadżerskiego.

 

NASZ ACTION PLAN

 • ​Jaki jest nasz wspólny cel do osiągnięcia?
 • Co każdy może wnieść do jego realizacji?
 • Jak będziemy współpracować i komunikować się, żeby go osiągnąć?
 • Kiedy i jak będziemy świętować sukcesy?

 

DOCENIAJĄCA INFORMACJA ZWROTNA: Pamiętam Twój sukces, gdy…

 

 

 

Zarządzanie Zespołem

STRENGTHS-BASED TEAM

 • Badania i dane, co daje praca z zespołami na mocnych stronach -Interaktywna prezentacja / video​
 • Case study z branży finansowej –wzrost wyników zaangażowania w zespole poprzez systemowe wdrożenie Cliftonstrengths w pracy z członkami zespołu

 

GRA SZKOLENIOWA ​

 • Praca z matrycą talentów zespołu (mapa talentów).
 • W czym zespół jest dobry?
 • Jakie zespół ma potencjalne luki?
 • Jak można lepiej wykorzystać poszczególne talenty do realizacji zadań i celów zespołu? Jak motywować „trudne” talenty?
 • Zachęcanie pracowników do budowy partnerstw uzupełniających.
 • Tworzenie dokumentu „The best of us”
 • Struktura rozmowy coachingowejz pracownikiem -jak poznać i wydobyć talenty w pracy indywidulanej z pracownikiem 1 na 1.

 

ACTION PLAN DO PRACY Z ZESPOŁEM

 • pierwsze kroki do zrobienia​

Warsztaty ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W OPARCIU O MOCNE STRONY

Co zyskają uczestnicy i cała organizacja?

Skonfiguruj warsztaty
dla swojego zespołu

Nasi eksperci przygotują ofertę specjalnie dla Ciebie.
Skorzystaj z formularza, aby stworzyć swoje szkolenie.