fbpx
Razem możecie więcej.
Talenty w Twoim zespole.
#STRENGTHS-BASED TEAMS

Dla zespołów współpracujących na co dzień.

Poznacie się nawzajem i wzajemnie docenicie,
co usprawni współpracę w zespole.

Stworzycie mapę talentów członków zespołu i plan, jak zmaksymalizować potencjał.

Wyjdziecie na nowo zaangażowani i świadomi, jak w unikalny sposób każdy przyczynia się do realizacji celów zespołu i organizacji.

“Z czego chcemy być znani jako zespół”

Zrozumieć i docenić swoje talenty

KONCEPCJA MOCNYCH STRON: wejście w świat i filozofię koncentracji na mocnych stronach i potencjale (zamiast na niedostatkach i brakach), co to daje w zarządzaniu, przykłady z biznesu.

 

ZROZUMIENIE ZNACZENIA INDYWIDUALNYCH TALENTÓW: jak talenty przejawiają się w naszej pracy, wzajemne zrozumienie i docenienie dominujących talentów członków zespołu.

 

GRA ZESPOŁOWA: doświadczenie talentów w działaniu w kontekście zespołowej realizacji projektu: jak nawykowo działam, jak reagują na mnie inni, jak realizuję cele dzięki moim talentom, co wnoszę do zespołu.

 

BLASKI I CIENIE TALENTÓW: ćwiczenie Talent Bingo: refleksja nad stopniem rozwinięcia poszczególnych talentów, kiedy dany talent pomaga osiągać cele, a kiedy utrudnia współpracę i dlaczego.

 

INDYWIDUALNY ACTION PLAN: analiza wskazówek rozwojowych Gallupa, jak rozwijać moje talenty

w kontekście aktualnych zadań naszego zespołu oraz w kontekście mojej dalszej ścieżki zawodowej.

Zrozumieć i docenić nasz zespół

FILOZOFIA SIŁ ZESPOŁU: zespół „w pełni” wg Gallupa, czyli poznanie czterech sił w zespole: „działanie”, „myślenie”, „wywieranie wpływu” i „budowanie relacji”.

 

GRA: talenty w działaniu zespołu – jakim mocnym stronom zawdzięczmy swoje sukcesy, a jakie są potencjalne zagrożenia, które mogą stanąć na drodze zespołowej efektywności.

 

MAPA TALENTÓW i MISJA NASZEGO ZESPOŁU: jak w praktyce układają się talenty w naszym zespole i co to oznacza dla naszej współpracy; wypracowania wspólnej misji i strategii działania zespołu.

 

DOCENIAJĄCA INFORMACJA ZWROTNA: „Pamiętam Twój sukces, gdy…”.

Warsztaty ODKRYJ SWÓJ POTENCJAŁ

Co zyskają uczestnicy i cała organizacja?

Skonfiguruj warsztaty
dla swojego zespołu

Nasi eksperci przygotują ofertę specjalnie dla Ciebie.
Skorzystaj z formularza, aby stworzyć swoje szkolenie.