fbpx
Talenty
w procesie sprzedaży
#Strengths Based Selling

Dla sprzedawców, którzy chcieliby
jeszcze lepiej odnaleźć się w swojej roli
i poprawić efektywność działań.

Dla zespołów sprzedażowych, które chcą
usprawnić współpracę i komunikację.

Dla managerów sprzedaży, którzy chcą
lepiej zarządzać i efektywniej
wykorzystywać talenty w zespole.

Jak pomóc działom sprzedaży wykorzystać talenty, aby osiągnąć lepsze wyniki w sprzedaży?

 

Koncepcja Tony’ego Rutigliano i Briana Brima, Ed.D przedstawiona w książce “Strengths Based Selling”, która jest bazą merytoryczną szkolenia, pozwala zrozumieć, jak talenty wpływają na skuteczność w sprzedaży.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW

STRENGTHS BASED SELLING:

 • Indywidualne podejście: Nie ma jednej uniwersalnej metody sprzedaży. Każdy sprzedawca posiada unikalne talenty i mocne strony. To, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej.
 • Potwierdzone badaniami: Badania Instytutu Gallupa wskazują, że sprzedawcy, którzy znają swoje talenty i umiejętnie je wykorzystują, osiągają lepsze wyniki niż inni.
 • Rola samoświadomości i wsparcia: Nawet najlepsi sprzedawcy muszą być świadomi swoich talentów i korzystać ze wsparcia. Współpraca z managerem, który przypomina o mocnych stronach, może zwiększyć zaangażowanie i szanse na odniesienie sukcesu.
 • Otwarte rozmowy o talentach: Sprzedawcy potrzebują przestrzeni do otwartego omawiania swoich talentów, co pozwala na lepsze zrozumienie i wykorzystanie swoich mocnych stron.
 • Świadome rozwijanie talentów: Każdy sprzedawca powinien pracować nad rozwijaniem swoich talentów, aby osiągać najlepsze rezultaty.

TALENTY W PROCESIE SPRZEDAŻY

Elementy warsztatu:

 • ZROZUMIEĆ I DOCENIĆ SWOJE TALENTY: koncentracja na mocnych stronach i potencjale (zamiast na niedostatkach i brakach), co to daje w kontakcie z klientem – przykłady z biznesu
 • CO MNIE MOTYWUJE (gra Ekspedycja Mocy) doświadczenie talentów w działaniu, w kontekście realizacji projektu dla klienta, jak nawykowo działam, jak reagują na mnie inni, jak realizuję cele.
 • BLASKI I CIENIE TALENTÓW – refleksja nad stopniem rozwinięcia poszczególnych talentów,
 • DOMENY TALENTÓW: poznanie konfiguracji czterech obszarów sił: „WYKONYWANIE”, „MYŚLENIE STRATEGICZNE”, „WYWIERANIE WPŁYWU” i „BUDOWANIE RELACJI”, poznanie obszaru, w którym moja efektywność i motywacja są największe.
 • JAK WSPÓŁPRACUJĘ Z LUDŹMI I JAK BUDUJĘ RELAJCE Z KLIENTAMI?
 • CO MOJE TALENTY MÓWIĄ O MNIE JAKO SPRZEDAWCY?
 • CO JEST MOJĄ PRZEWAGĄ? CO MNIE BLOKUJE?
 • INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU

Skonfiguruj warsztaty
dla swojego zespołu

Nasi eksperci przygotują ofertę specjalnie dla Ciebie.
Skorzystaj z formularza, aby stworzyć swoje szkolenie.